phd thesis proposal defense presentation thesis tungkol sa isports